นโยบายความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงเว็บไซต์

นโยบายความปลอดภัย

ในการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงเว็บไซต์

ในบางกรณี Make2Web อาจต้องการข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (เช่น รหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ รหัสผ่านเข้าสู่ผู้ให้บริการ Web Hosting เป็นต้น) เพื่อประกอบการตรวจสอบเว็บไซต์ หรือเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์อย่างตรงจุด และแจ้งแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำจากการตรวจเช็คของเรา

สิ่งที่ Make2Web อาจทำในเว็บไซต์

เว้นแต่ว่าทางลูกค้าจะแจ้งวิธีการเข้าใช้งานหรือข้อปฎิบัติที่ชัดเจน Make2Web จะเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของลูกค้าเพื่อตรวจสอบเท่านั้น และจะไม่แก้ไขไฟล์ใด ๆ หรือแก้ไขส่วนใด ๆ หากไม่แจ้งลูกค้าก่อนเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าเราจะตรวจสอบเสร็จแล้ว เราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรได้บ้าง และมีค่าบริการเท่าใด และเมื่อตกลงกันแล้วจึงขออนุญาตลูกค้าเพื่อเข้าแก้ไขเว็บไซต์

เมื่อลูกค้าอนุญาตให้เราเข้าทำการแก้ไขเว็บไซต์แล้ว ทางเราจะสำรองข้อมูลต้นฉบับที่แก้ไขไปและส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง แต่ทั้งนี้ ทางเราแนะนำให้ลูกค้า Backup ข้อมูลทั้งหมดก่อนให้ Make2Web แก้ไข เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดที่บานปลายได้

การรักษาข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นความลับ

Make2Web จะไม่ส่งต่อข้อมูลใด ๆ ให้ 3rd Party หรือบุคคลที่สามเป็นอันขาด หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นความลับของลูกค้า หากมีความจำเป็นต้องคัดลอกทั้งเว็บไซต์เพื่อมาแก้ปัญหา หรือตรวจสอบใด ๆ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกทำในพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ที่ Make2Web ดูแลอยู่เท่านั้น และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึงใด ๆ ให้บุคคลที่สาม และเมื่อปิดงานแล้วทางเราจะทำลายข้อมูลทิ้งทั้งหมด

คำแนะนำหลังการแก้ไขเว็บไซต์

เมื่อปิดงานแล้ว ทางเราแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย