รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับตกแต่งเว็บ ทำให้เว็บของคุณดึงดูดลูกค้ามากขึ้น มีเอกลักษณ์ ยกระดับอัพเดทระบบเก่าให้ดูทันสมัยขึ้น และแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากเว็บไซต์ของคุณดูล้าสมัย ไม่สวยงาม หรือไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อใช้บริการ Make2Web เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดูดีขึ้นได้

  • รับเว็บ WORDPRESS เท่านั้น

  • พัฒนาหรือประกอบระบบเว็บไซต์ใหม่

  • ปรับปรุงเว็บที่มีอยู่แล้วด้วยเนื้อหาเดิม

  • ปรับปรุงยกเว็บไซต์ โดยใช้ธีมและระบบใหม่ / เดิม

  • ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์และลูกเล่นต่างๆ

  • ปรับปรุง, อัพเดทและพัฒนาระบบ

  • อื่นๆ กรุณาสอบถาม

ราคาเริ่มต้น
4,000 บาท

*ขึ้นกับขนาดของงาน*

A Little Advice

ก่อนใช้บริการ...

ในการปรับปรุงเว็บไซต์ จะไม่ใช่การออกแบบเว็บหรือทำใหม่ทั้งหมด ท่านจะต้องมีเว็บไซต์หรือระบบต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยที่หากต้องการซื้อระบบ (Theme, Plugin, Script ฯลฯ) เพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

TOP