Payment Detail

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และอย่าลืมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์นิคมพัฒนา406-209784-3นายจักรพันธ์  อิสสรานุสรณ์ (Jakkaparn Issaranusorn)
กสิกรไทยนิคมพัฒนา408-2-97002-6นายจักรพันธ์  อิสสรานุสรณ์ (Jakkaparn Issaranusorn)

โอนเงินผ่าน Paypal

เร็วๆ นี้

แจ้งชำระเงิน

หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งยืนยันการชำระเงิน

TOP